Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tòng Bạt

Xã Tòng Bạt - Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
0976699568
hanoi-thcstongbat@edu.viettel.vn